Contact

SUN Yiwen

North China

Ms. SUN Yiwen
Tel.: 86-10-6539 6675

East China

Ms. HE Mengxi
Tel.: 86-21-3858 5251

South & Southwest China

Ms. Ashley HE
Tel.: 86-20-8755 8208

Hong Kong

Ms. Ursula Klingenberg
Tel.: 852-2532 1233

Contact us

North China
86-10-6539 6675
East China
86-21-3858-5251
South & Southwest China
86-20-8755 8208
Hong Kong
852 2532 1233

1

Feedback